Jak dostat to co chcete

14.12.2012 08:14

 

Jak dostat to, co chcete

Dr. Wayne W. Dyer
 
 
 
   Pomyslete na hlavní zásadu, která řídí váš život v hmotném světě a je základem pro uskutečnění změny
- jaké jsou vaše myšlenky, takoví jste. Všechno začíná myšlenkou, ta je neviditelná, a proto se zdroj fyzického světa nachází v neviditelné sféře energie, jež jak už teď víte, může být velmi rychlou vibrací, nebo jejím opakem. Jakmile zcela věříte tomu, že šíříte to, o čem přemýšlíte, začnete velmi opatrně volit, na co budete myslet.
  Rozhlédněte se kolem a všimněte si, že všechno, co pozorujete, pochází z neviditelného světa energie. Slyšel jsem názor, že hromada kamenů přestane být hromadou kamenů ve chvíli, kdy o ní člověk přemýšlí jako o součásti katedrály. Podobně blok mramoru přestane být blokem mramoru ve chvíli, když v něm člověk vizionářsky vidí Davida. Jak se díváte na svět a jaké máte o něm představy, určuje, co budete ve svém životě mít. Vaše myšlenky formují energii, kterou vyzařujete ven, a tak se vytvářejí okolnosti vašeho života.
Lidé, jež považujeme za úspěšné nebo šťastné nebo jsou podle vás v pohodě, jsou schopni přilákat do svého života to, co by chtěli mít. Opačně to platí také - neúspěšní, nešťastní lidé, kteří jsou obtěžkáni problémy, nedovedou do svého života přilákat to, co by chtěli mít. 
 
   Podle mě všechno souvisí s tím, kam jste umístili svou energii a na jakou frekvenci jste napojeni. Úspěšní lidé z první skupiny mají tendenci dělat následující čtyři věci.
 
1. Vyjadřují své touhy.
    Úspěšní lidé, již nemají problémy, neváhají upřímně a nahlas říct, čeho by chtěli ve svém životě dosáhnout. Když se objeví problém, požádají o řešení: „Chci přestat pít. Chci mít vyšší plat. Opravdu chci zhubnout. Opravdu chci lépe vycházet se svými dětmi.“ Touto úvodní přací frází úspěšní lidé vyjádří svou touhu a po ní následuje další fáze.
 
2. Žádají o vedení.
   Uvědomují si, že nejsou sami, protože jsou celou dobu připojeni k Božímu zdroji, který je vždy bude podporovat a poskytne jim požadované řešení. „Žádejte a bude vám dáno,“ není jen prázdnou frází, tato slova z Bible upozorňují na Boží pomoc při odstraňování překážek, jež brání vašemu nejvyššímu dobru.
   Jakmile zjistím, že jsem uvízl v nějakém problému, jdu na tiché místo daleko od všech zmatků a požádám Boha, aby mě dovedl k řešení. Od doby, kdy vím, že jsem se nikdy neodloučil od Božího zdroje, neprosím Boha, aby za mě danou záležitost vyřešil. Tím, že ho požádám o vedení, opustím ego a získám nejvyšší duchovní vedení. Zjistil jsem, že nejefektivnější je požádat nahlas. 
   Pokaždé, když požádám o pomoc, dojde k události, jež mě posune směrem, kde najdu řešení svých problémů. Když se zadrhnu při psaní, požádám o pomoc a potom zazvoní telefon a někdo mi dá chybějící kousek skládanky nebo mě něco dovede ke knize, otevřu ji a v ní je odpověď na to, co jsem řešil jen před několika málo okamžiky. Zdá se, že když požádáme o vedení a vzdáme se přitom naší domýšlivosti, vede nás to k dalšímu způsobu, jak úspěšní lidé jednají.
 
3. Oznamují svůj cíl.
 
    V tomto stadiu začíná proces, kdy úspěšní lidé převezmou plnou odpovědnost za vytvoření světa, který bude takový, jaký ho chtějí mít. Vyjadřují svou touhu, požádají o vedení a nyní dojde ke zrychlení jejich energie, protože nebudou mít žádné pochybnosti o své schopnosti vyřešit jakýkoli problém. „Rozhodně zhubnu. Nebudu mít artritidu. Uspěju. On mě už nebude komandovat.“ Velmi úspěšní lidé vědí, jak mohu řešit problémy, a nesoustřeďují se na to, aby to někomu dokazovali. Nejčastěji proto mlčí.
   Úmysl je spojen s božstvím, v němž neexistuje domýšlivost ani žádné požadavky. Lidé mají intenzivní pocit, že si nemohou dovolit pochybovat, protože pokud budou mít pochybnosti, budou jednat přesně podle nich. Věří, že mohou vložit správnou energii do řešení problému a potom dojde k realizaci tohoto řešení.
 
4. Posilují své úmysly.
 
    Často se odvolávám na zanícení pro to, co byste chtěli přilákat do svého života, abyste své problémy vyřešili. Vzpomínám si na slavného indického učitele, který svým stoupencům říkal, že pokusit se bez patřičného zanícení vyjádřit to, čeho chcete ve svém životě dosáhnout, je podobné snaze obléct mrtvolu. Tělo může vypadat úžasně, ale nakonec tato snaha nebude úspěšná, protože tělo je mrtvé. Necítit zanícení pro věc je jako být ve svém nitru mrtvý.
   Když úspěšní lidé posilují své úmysly, odolávají vnějším silám, jež se je pokoušejí od jejich vnitřního zanícení pro věc odradit a využívají negativní vnější tlaky, kterými jim připomínají závazky, jež k nim mají.
   Možná jedinou významnou silou, kterou můžete ovládnout, je spalující touha dosáhnout cíle. Každý se touží zbavit svých problémů a dosáhnout štěstí a uspokojení. Pokud mi nevěříte, jen se zeptejte deseti lidí, na něž narazíte, zda chtějí mít život bez problémů, a všichni vám odpovědí: „Jistěže!“ Touží po tom, avšak spalující touha je něco zcela jiného,
 
je to jako mít ve svém nitru plamen svíčky, který nikdy nepoblikává,
 
ať se děje cokoli zlého. Jedná se o vnitřní touhu, jež nikdy nemůže být uhašena vnějšími silami, hoří uvnitř vás a vy ji musíte uspokojit.
 
   Mohu potvrdit přítomnost této spalující touhy nebo zesíleného odhodlání prakticky ve všech oblastech svého života. Když jsem v roce 1976 publikoval svou první knihu Your Erroneous Zones (Vaše nesprávné oblasti), spalující touha mě nutila říct světu o myšlenkách, které kniha obsahovala. Vzal jsem všechny výtisky, objížděl zemi a navštívil jsem všechny rozhlasové a televizní programy, poskytoval jsem čtrnáct nebo patnáct rozhovorů denně a platil jsem si veškeré výdaje sám. Nedělal jsem to proto, že bych chtěl mít bestseller, nebo proto, že bych toužil vydělat jmění, důvodem bylo to, že jsem nemohl uhasit spalující touhu, abych říkal každému, kdo mi chtěl naslouchat, to, v co tak silně věřím. Toto zesílené odhodlání mám stále a opravdu vůbec nevím, jak ho zmírnit.
 
   Nedávno jsem pro americkou státní televizi natočil dva pořady, jejichž cílem je povzbudit lidi, aby podporovali nekomerční státní televizi. Měl jsem určitý názor na druh obrazů, jaké vyšleme do našich domovů ve formě televizních signálů: jedná se o energetické vibrace, které přenášíme do ovzduší, a my využíváme náš přijímač, abychom přijali tuto energii v našich domovech. Pokud umožníme signálům, které nesou energetické obrazy násilí, sexuální promiskuity, neúcty, vulgárnosti a podobně, aby přinesly do našich domovů jed a otrávily mysli našich dětí, potom budou s touto energií rezonovat a budou ji každý den napodobovat. Státní televize nevysílá energetické signály plné vulgárnosti a násilí.
 
   Když jsem tyto dva pořady připravil, dostaly název Improve Your Life Using the Wisdom of the Ages (Zlepšete svůj život za pomoci moudrosti stáří) a How to Get What You Really, Really, Really, Really Want (Jak dostat to, co opravdu, opravdu, opravdu, opravdu chcete). Okamžitě se mi v nitru objevilo posílené odhodlání, které se projevuje jako spalující touha. Pokud nemáme dostatek duchovna v naší zemi, kde násilí a vulgárnost jsou způsobem života, zejména protože ovlivňují naše mladé lidi, možná je to spojeno s druhy energetických signálů, jež přijímáme do našich domovů. Pokud průměrné dítě na komerčních a kabelových televizích vidí přes dvanáct tisíc vražd, než dosáhne čtrnácti let, možná - ale opravdu jen možná - to má hromadný vliv na vysoký výskyt násilí a masové zabíjení na školách.
 
   Snažil jsem se zvýšit množství peněz pro veřejnou televizi, která je rozhodnuta vyhnout se ve svých programech násilí a vulgaritám a spoléhá na finanční podporu ze strany veřejnosti. Ona spalující touha se snažila řešit nedostatek duchovna, jenž způsobuje velké množství násilných činů. Navštívil jsem šedesát osm míst, projížděl jsem zemi tam a zpět a pomohl zvýšit poplatky o miliony dolarů. Nemohl jsem navštívit jen několik měst a potom odpočívat; důvodem bylo ono posílené odhodlání, ta spalující touha, jež mě nepřestávala tlačit, abych vydržel až do konce.
 
   Znovu jsem si přečetl smlouvu prezidenta Cartera, která byla uzavřena mezi dvěma velkými rivaly - Izraelem a Egyptem - v Camp Davidu v roce 1978. Prezident Carter měl o této smlouvě určitou představu, již nechtěl opustit, ačkoli se překážky zdály být nepřekonatelné, a každou noc (ve tři nebo čtyři hodiny ráno) jezdil tam a zpět mezi byty Anwara Sadata a Menache- ma Begina, aby dosáhl dohody. Existuje slavná fotografie, na které si Sadat, Carter a Begin podávají ruce a oslavují smlouvu z Camp Davidu, skrze niž bývalí zapřisáhlí nepřátelé, jejichž vojáci proti sobě bojovali a zabíjeli se v krvavých válkách, uzavřeli mír. Duchovní řešení tohoto velkého společenského problému dosáhli díky spalující touze prezidenta Cartera; tato touha nemohla a nechtěla být uhašena, dokud se dohoda neuskuteční. Když žádáte o řešení nějakého problému, můžete si toto zesílené odhodlání představit, a to povede k duchovnímu řešení.
 
   Možná se divíte, proč je slovo opravdu čtyřikrát v názvu pořadu státní televize How to Get What You Really, Really, Really, Really Want (Jak dostat to, co opravdu, opravdu, opravdu, opravdu chcete). Použil jsem ho čtyřikrát, protože každé symbolizuje jednu ze složek duchovního řešení jtroblémů, které se objevuje u velmi úspěšných lidí. Čtyři opravdu jsou: touha, žádost, cíl & zanícení.
 
Dobrá zpráva je, že cokoli opravdu, opravdu, opravdu, opravdu chcete, to dostanete.
 
   Teď následuje špatná zpráva - většina lidí není schopna vyjádřit to, po čem ze srdce touží, a odstranit problémy ze svého života, proto věnujte velkou pozornost následující části, jež vám srozumitelným jazykem vysvětlí, proč nejste úspěšní při řešení problémů a proč to, co opravdu, opravdu, opravdu, opravdu nechcete, také dostanete...
 
 
 Zdroj: Každý problém má své duchovní řešení - Dr. Wayne W. Dyer
             Celá kniha ke stažení zde.
 
 
 

 

Zpět

Fotografie použita dle Creative Commons J McSporran, J McSporran  © 2018 Všechna práva vyhrazena. Blanka Chakoshpour

Vytvořte si web zdarma!Webnode